Giỏ hàng

Hướng dẫn quản lý tập trung thiết bị Sophos firewall trên Sophos Central

1. Overview

Bài viết test tính năng quản trị tập trung thiết bị tường lửa Sophos XGS trên cloud khi kết hợp với Sophos Central, giúp người quản trị có thể truy cập, cấu hình và quản lý từ xa

2. Sơ đồ mạng

Tình huống cấu hình

Bài viết sẽ hướng dẫn cách quản trị thiết bị Sophos XGS firewall của doanh nghiệp trên cloud thông qua tài khoản Sophos Central đang quản lý Endpoint

Đồng thời có thể lưu report của Firewall ở mục Sophos Firewall report lên Sophos Central

Các bước cấu hình

 • Thực hiện đăng nhập tài khoản Sophos Central trên Sophos XG

 • Bật tính năng Firewall Management trên Sophos XG

 • Accept Service Firewall Management trên Sophos Central

 • Kiểm tra kết quả

 • Thực hiện truy cập firewall từ trên Sophos Central

 • Cấu hình lưu log của Sophos firewall lên Sophos Central

3. Hướng dẫn cấu hình

Thực hiện đăng nhập tài khoản Sophos Central trên Sophos XG

 • Đi đến mục PROTECT -> Chọn mục Central synchronization -> Nhấn Register

 

 

 

Nhập tài khoản Sophos Central của bạn -> Nhấn Register

 

 

Register thành công

 

 

Bật tính năng Firewall Management trên Sophos XG

 • Bật Sophos Central services

 

 

Chọn tất cả các mục -> Nhấn Apply

 

 

Accept Service Firewall Management trên Sophos Central

 • Trên Sophos Central -> Chọn Firewall Management

 

 

Chọn mục Firewalls

 

Bấm vào Approval Pending -> Nhấn Accept services

 

Kiểm tra kết quả

 

Thực hiện truy cập firewall từ trên Sophos Central

 • Bấm vào firewall mà bạn muốn truy cập

 

Chờ đợi truy cập

 

Truy cập thành công

 

Cấu hình lưu report của Sophos firewall lên Sophos Central

 • Trên Sophos firewall vào mục System services -> Chọn mục Log settings -> Tick chọn tất cả ở mục Central reporting -> Nhấn Apply

 

 

Trên Sophos Central ta sẽ xem được dung lượng của report của thiết bị firewall đã lưu là bao nhiêu -> Vào user ở góc trên bên phải -> Chọn Licensing -> Chọn Manage ở mục Central Firewall Reporting

 

 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa