Giỏ hàng

Dịch vụ Tư vấn - Thiết kế

XU HƯỚNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ HIỆN NAY

Đầu tư kinh doanh là một việc khá nhiều rủi ro và lắm rắc rối, người kinh doanh phải nắm bắt được thị trường, xác định được chiến lược đầu tư để thu lại lợi nhuận. Chính vì thế, để hạn chế rủi ro, đảm bảo an toàn hơn khi đầu tư, các cá nhân doanh nghiệp cần có một công ty chuyên tư vấn đầu tư hoạt động chuyên nghiệp.

TƯ VẤN ĐẦU TƯ LÀ GÌ?

Tư vấn đầu tư đơn giản là giúp chủ đầu tư lựa chọn, xây dựng phương án, các bước đầu tư ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước một cách hiệu quả và thực hiện đúng với trình tự và thủ tục của luật pháp về đầu tư. Công nghệ thông tin là lĩnh vực có tốc độ phát triển nhanh, với rất nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ mới ra đời mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng... Phần lớn chủ đầu tư không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này do đó để đạt dược mục tiêu đề ra, họ cần dịch vụ tư vấn để hỗ trợ thực hiện các dự án. 

NHỮNG LỢI ÍCH CỦA TÍCH HỢP HỆ THỐNG 

 • Tối ưu hóa phân bổ chi phí đầu tư CNTT.
 • Kế hoạch đầu tư CNTT hàng năm rõ ràng và đầy đủ
 • Đo lường được hiệu quả hoạt động CNTT.
 • Xây dựng các chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu nhu cầu, tính khả thi của các dự án và khả năng sinh lời của dự án đầu tư để có được lựa chọn đúng nhất.
 • Giúp cho Chủ đầu tư giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa kết quả mang lại.

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN NTSSI CUNG CẤP

Tư vấn giải pháp ứng dụng CNTT

           - Đánh giá hiện trạng Hệ thống thông tin cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Phần mềm ứng dụng
 • Hạ tầng CNTT-TT
 • An ninh, an toàn
 • Nhân lực
 • Chính sách, cơ chế, và quy trình vận hành hệ thống CNTT

          - Đề xuất giải pháp ứng dụng CNTT cho doanh nghiệp:

 • Xác định, chuẩn hoá và tái thiết kế quy trình nghiệp vụ phục vụ ứng dụng CNTT trong quản lý và kinh doanh;
 • Đề xuất các giải pháp tổng thể về phần mềm ứng dụng CNTT, hạ tầng CNTT;
 • Đề xuất mô hình và cách thức tổ chức vận hành, khai thác các giải pháp CNTT, hạ tầng CNTT;
 • Xây dựng các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật cho các giải pháp liên quan.

Tư vấn lập dự án đầu tư / lập Báo cáo nghiên cứu khả thi

         - Tư vấn khảo sát:

 • Lập Nhiệm vụ khảo sát (nếu cần)
 • Khảo sát hiện trạng và yêu cầu của dự án
 • Xây dựng báo cáo khảo sát

        - Lập dự án đầu tư, xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:

 • Đánh giá hiện trạng và sự cần thiết đầu tư
 • Xác định lại mục tiêu, quy mô đầu tư
 • Phân tích và lựa chọn giải pháp kỹ thuật, công nghệ
 • Phân tích hiệu quả đầu tư
 • Lập Thiết kế sơ bộ;
 • Lập Tổng mức đầu tư.

Tư vấn lập Thiết kế thi công và Tổng dự toán

 • Nghiên cứu các tài liệu đã có của dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư
 • Nghiên cứu Thiết kế sơ bộ của dự án
 • Đề xuất khảo sát bổ sung (nếu cần)
 • Lập Thiết kê thi công tuân thủ theo Thiết kế sơ bộ đã được phê duyệt
 • Nghiên cứu các nội dung chi phí liên quan đến Thiết kế thi công, xác định Tổng dự toán của Dự án
 • Hoàn thiện Thiết kế thi công và tổng dự toán của Dự án

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ thầu

 • Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mua sắm và đấu thầu theo quy định hiện hành;
 • Xây dựng kế hoạch đấu thầu;
 • Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện các thủ tục mua sắm và đấu thầu theo quy định hiện hành;
 • Xây dựng hồ sơ mời thầu;
 • Hỗ trợ đánh giá hồ sơ thầu khách quan và độc lập nhằm hỗ trợ chủ đầu tư lựa chọn nhà cung cấp phù hợp.

Tư vấn giám sát và quản lý dự án CNTT

 • Hỗ trợ chủ đầu tư quản lý dự án CNTT;
 • Giám sát việc tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu chất lượng và kỹ thuật của nhà cung cấp dự án CNTT;