Giỏ hàng

Dịch vụ Vận hành

Dịch vụ Hỗ trợ vận hành hệ thống CNTT

Dịch vụ hỗ trợ vận hành hệ thống công nghệ thông tin của NTSSI là giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí quản lý, vận hành hệ thống.

NTSSI sẽ làm gì ?

 • Tiếp nhận yêu cầu, phân loại, phân tích và hỗ trợ xử lý khắc phục sự cố
 • Tiếp nhận, phân tích yêu cầu; Đánh giá, đề xuất giải pháp và xử lý dữ liệu
 • Xử lý sự cố bảo mật cho các hệ thống
 • Hỗ trợ khôi phục các sự cố ngừng hoạt động hệ thống, khôi phục sau khi bị tấn công…
 • Định kỳ (tuần, tháng, hoặc theo yêu cầu) kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống máy chủ, hệ thống mạng. Phân tích, đánh giá và đề xuất xử lý các vấn đề phát sinh
 • Tư vấn, xây dựng các chính sách an toàn thông tin, cài đặt cấu hình xử lý mã độc
 • Số hóa các tài liệu phát sinh trong quá hỗ trợ
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ, khắc phục xử lý sự cố

Lợi ích gì ?

 • Tiết kiệm chi phí quản lý và vận hành cho doanh nghiệp 
 • Hỗ trợ doanh nghiệp tập trung vào hoạt động kinh doanh
 • Đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp của NTSSI được đào tạo và có chứng chỉ của các hãng bảo mật lớn.