Giỏ hàng

Hướng dẫn chặn Ultraview trên Sophos UTM

  • Ta vào Web filter profiles > New filter action > Websites > Block these websites
  • Ta đặt tên và thêm các ip của ultraview ở mục domains:
  • 103.74.123.0/24
  • sv123.129.bkns.vn

  • Ta nhận được kết quả ultra sẽ không nhận được ID

Danh mục tin tức

Từ khóa