Giỏ hàng

Hướng dẫn cấu hình LAG Sophos Firewall V18

Overview

  • Link Aggregation Group (LAG) là phương pháp gộp nhiều kết nối lại thành một kết nối, còn được biết đến với tên gọi khác là trunking, NIC teaming, NIC bonding và Ether Channel. LAG hỗ trợ gộp nhiều kết nối vật lý lại với nhau nên có thể làm tăng băng thông và hỗ trợ fail-over.
  • LACP (Link Aggregation Control  Protocal) Là giao thức gộp 2 hay nhiều kết nối vật lý với nhau lại thành một kết nối. LACP phải được bật ở cả 2 đầu kết nối để có thể hoạt động được.

Sophos Firewall hỗ trợ 2 mode LAG là:

  • Active-Backup: Mode này hỗ trợ link failover hay fault tolerance. 1 kết nối sẽ active và nếu kết nối này fail lúc đó kết nối còn lại sẽ trở thành active.
  • LACP (802.3ad): Mode này hỗ trợ load balancing và tự động failover.

B1: Network à Interface.

 

 

B2: Chọn “Add Interface” à Add LAG.

 

B3:

Interface Name: đặt tên cho LAG.

Member Interface: Chọn các interface sẽ đưa vào LAG tối thiếu 2 ports và tối đa 1 LAG chỉ có thể có 4 ports.

Mode: Chọn mode LAG cần chạy.

Active-Backup: Chỉ hỗ trợ fault tolerance.

802.3ad (LACP): Hỗ trợ cân bằng tải và fault tolerance.

Network Zone: Chọn zone cho interface LAG.

IP Assignment: Chọn phương thức gán IP tĩnh hoặc nhận IP động.
 

IPv4 Address: Đặt IP cho LAG.

Netmask: Nhập subnet mask cho interface

 

Kết quả Interface LAG vừa tạo.

 

Danh mục tin tức

Từ khóa