Giỏ hàng

Hướng dẫn đăng kí và cài đặt Agent

 1. Đăng thông tin Acronis Backup

Truy cập tới trang: http://www.acronis.com/en-us/business/backup/ Nhấn vào ô TRY NOW è Tạo mới hoặc Log-in với account sẵn có.

Sau khi hoàn tất đăng ký thông tin, sẽ có 1 email từ Acronis yêu cầu xác nhận việc đăng ký hoặc Trial Request.

Vào https://cloud.acronis.com/ để đăng nhập vào giao diện quản lý

  • Trial giới hạn trong 30 ngày
  • Lưu trữ cloud với 250 GB, không giới hạn lưu trữ Local
  • Full tính năng, không giới hạn thiết bị bảo vệ
   • Windows, Linux
   • Vmware, Hyper-V
   • SQL, Exchange, Active Directory, Sharepoint, Office 365 Email
 1. Cài đặt Agent

Bước 2 giúp chúng ta triển khai cho các Server/PC/VM cần phải bảo vệ. Vì ở trên tôi đăng ký là Trial nên tôi sẽ cài thử trên 3 hệ thống:

  • Windows Server với SQL, AD
  • Workstation (Windows 10 x64)
  • Hyper-V (VMs)

Thực hiện:

Truy cập vào https://cloud.acronis.com/ và đăng nhập với Account ở đăng ký ở trên Nhấn vào ADD

Như trong hình ta có thể thấy các phiên bản hỗ trợ khác nhau như Workstations (Windows, MAC), Serers (Windows,Linux). Applications( MS SQL, Exchange, AD).

Các gói này là Web installer, khi cài đặt cần kết nối Internet.

Ngoài ra Acronis cũng hỗ trợ gói OFFLINE INSTALLER FOR WINDOWS (x32,x64), gói này đã bao gồm các Agent bao gồm Application, Hyper-V, VMware.

Đăng nhập vào tài khoản của Acronis Backup đã tạo ở bước 1

Hình bên dưới mô tả các thành phần của bản cài đặt Offline

 

 
 
 

Danh mục tin tức

Từ khóa