Giỏ hàng

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH CƠ BẢN ACRONIS BACKUP

Mô hình:

 

16

Hướng dẫn cài đặt Acronis Cyber Protect

 • Bạn truy cập đường link: https://www.acronis.com/en-us/. Chọn Product > Acronis Cyber Protect > Try Now.
 • Bạn điền các thông tin được yêu cầu và click chọn Register and Login

 

 

 • Trong phần Product, chọn Get Product dưới phần Acronis Cyber Protect Advanced.

 

 

 

 • Bạn chọn Download dưới phần On-Premises

 

 • Bạn sẽ được chuyển đến trang Download. Ở đây bạn nên chọn tải Windows 64-bit dưới phần Other installer downloads vì file này sẽ là bản full bạn không cần internet để cài đặt trên môi trường Windows.
 • Còn nếu chọn tải Web installer for Windows, lúc cài đặt bạn sẽ cần internet để Acronis có thể tải các file cài đặt về.

 

 • Tiến hành chạy file cài đặt Acronis trên Server01.
 • CLick chọn ”I accept the…..statement”, sau đó chọn Proceed.
 • Click chọn Install a protection agent and management server. Lúc này Server01 sẽ trở thành Acronis Management Server, giữ vai trò quản trị và cấu hình backup.

 

 • Còn nếu chọn Install a protection Agent. Server lúc này chỉ cài đặt Acronis Agent, kết nối đến Acronis Management Server để thực hiện các cấu hình backup. Install a protection Agent sẽ được cài đặt cho máy trạm cần backup.
 • Click Install

 


 

 • Quá trình cài đặt hoàn thành

 

 • Để đăng nhập trang quản trị Acronis Cyber Protect bạn có 2 cách:

 

 • Bạn mở phần mềm Acronis ngay trên Server main vừa cài đặt Acronis Management Server

 

 • Bạn có thể đăng nhập bằng địa chỉ IP của Server main sử dụng thêm port 9877, port mặc định của Acronis.

 

 • Ví dụ: http://172.16.31.50:9877

 

 • Hoặc: http://Localhost:9877

 

 • Bạn đăng nhập bằng tài khoản và pass Administrator của Server main.

 

 

 • Giao diện Acronis Cyber Portect khi đăng nhập thành công

 

 1. Hướng dẫn cấu hình Acronis Cyber Protect
 • Ta vào mục Devices > All devices > Protect

 

      Ấn Create plan

 

 • What to backup: Có 3 option để ta chọn:
 • Entire machine: Backup tất cả file nằm  trong thống của máy trạm agent
 • Disk/volumes: Backup ổ đĩa bất kì ta chọn
 • Files/folders: Backup file hoặc folder


               

 • Tiếp theo ta chọn Where to backup để lựa nơi lưu trữ bản Backup
 • Chọn Add location

 

 • Cloud storage: Lưu bản backup trên cloud
 • Local folder: Lưu bản backup trên chính máy làm server
 • Network folder: Lưu bản backup vào folder chung mạng Lan
 • Ta chọn nơi để bản backup vào

 


 

 • Sau đó chọn Schedule để backup chạy theo lịch trình

 

 

 

 

 • Backup scheme: ta chọn Custom để cài đặt lịch theo nhu cầu cá nhân

 

 • Full Backup: Lưu trữ tất cả dữ liệu được chọn để sao lưu và tạo cơ sở cho sao lưu cộng dồn và đặc biệt tiếp theo.
 • Incremental Backup: Lưu trữ các thay đổi đối với dữ liệu kể từ lần sao lưu gần đây nhất.
 • Differential Backup: Lưu trữ các thay đổi đối với dữ liệu kể từ lần sao lưu full backup gần đây nhất.

 

 • How long to keep: chọn thời gian lưu bản backup
 • Ví dụ: Muốn lưu 6 tháng thì ta chọn 6 months


 

 • Sau khi setup xong ta chọn Apply.

 

 • Kết quả đã backup thành công

 

 1. Hướng dẫn Recovery Acronis Cyber Protect
 • Để Recovery từ một máy chủ ESXI cũ sang ESXI mới ta phải cài đặt Agent cho máy chủ ESXI mới (nếu chưa có Agent).
 • Ở trang chủ quản trị ta chọn All devices > Add > Vmware ESXI

 

 • Ta điền IP của máy chủ ESXI mới.
 • User name: Root (theo user của máy chủ)
 • Password: mật khẩu đăng nhập vào Vmware ESXI
 • Mục Select the management server name or IP address ta nên chọn IP để việc deploy diễn ra ổn định hơn.
 • Sau khi nhập các thông tin ta chọn Deploy.

 

 • Sau khi Deploy thành công ta sẽ thấy trên máy chủ ESXI mới sẽ có 1 máy ảo Agent được tạo ra như hình.

   

            

 • Click vào máy ảo Agent để cài đặt các thông tin.
 • vCenter/ESXI(i): nhập vào thông tin IP của máy chủ ESXI mới.
 • Management Server: nhập vào IP của máy Acronis Backup quản trị. (user/pass của máy chủ quản trị Acronis).
 • Eth0: nhập vào một IP muốn đặt cho máy ảo Agent.

 

 • Sau khi cài đặt xong Agent cho ESXI ta vào Acronis Backup chọn bản Backup của máy ảo cần Recovery để tiến hành restore lên máy chủ mới.
 • Recover to: chọn Virtual machine
 • Target machine:

 

 • Chọn new machine và chọn máy chủ ESXI muốn deploy.
 • Machine Name: đặt tên cho máy chủ sau khi deploy hiển thị.

 

 • Sau khi Deploy thành công ta vào Edit Settings máy ảo để tắt card mạng, để khi start máy ảo tránh bị trùng IP với máy ảo cũ dẫn đến xung đột.

 

 

 

Danh mục tin tức

Từ khóa