Giỏ hàng

HƯỚNG DẪN CHẶN CÁC WEB MAIL CHỈ CHO PHÉP SỬ DỤNG GMAIL

 • Đầu tiên ta tạo 1 Exceptions để ngoại trừ Gmail.
 • Rule ngoại trừ dành cho office 365 đã có sẵn trên Sophos nên ta chỉ cần tạo them rule ngoại trừ Gmail.
 • Click chọn Web protection > Filtering Options > Exceptions > New Exception list

 

 • Sau khi click chọn New Exception list sẽ hiển thị giao diện Edit
 • Ta click chọn dấu + và thêm digit sau: ^https?://[A-Za-z0-9.-]*\.gmail\.com/
 • Sau đó ta nhấn Save để lưu lại thao tác

 

 • Tiếp theo ta chọn tab Websites chọn New Site

 

 

 • Ta điền URL hoặc domain của webmail muốn chặn vào và chọn các mục như hình
 • Category: Anonymizers
 • Reputation: Malicious
 • Tag: Ta click vào dấu + để tạo thẻ mới cho rule ở đây ta đặt tên cho tag là Blocked.
 • Sau đó nhấn Save để lưu lại.

 

 • Sau khi tạo xong ta chọn tab Web Filter Profiles để tạo policy:
 • Allowed network: thêm IP của 1 user vào để áp dụng policy (ví dụ ở đây là IP: 10.0.2.5/32)
 • Sau đó chọn tab Policies để thêm mới 1 policy
 • Ở mục filter action ta click chọn dấu + để thêm mới

 

 • Ta sẽ được kết quả:
 • Gmail & Office 365 vẫn truy cập được còn yahoo mail đã bị chặn

 

Danh mục tin tức

Từ khóa