Home / Các dòng thiết bị NAS NETGEAR (thiết bị lưu trữ)

Các dòng thiết bị NAS NETGEAR (thiết bị lưu trữ)

phan-phoi-nas-netgear

Thiết bị lưu trữ NAS NetGear cung cấp giải pháp lưu trữ và chia sẻ file trên mạng như SMB, File Server đáp ứng số lượng kết nối sử dụng lớn của các doanh nghiệp. Ngoài ra, NetGear còn cung cấp giải pháp Disaster recovery, lưu trữ lên cloud đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn trước những rủi ro về thảm họa dữ liệu.

thiet-bi-nas-netgear-readynas-214

 • Product Family: ReadyNAS
 • Form Factor: Desktop
 • Number of Drive Bays: 4
 • Capacity: Up to 20TB, Up to 40TB, Up to 60TB
 • NAS or SAN: NAS, SAN
 • Connectivity: 1 x GE, 2 x GE
 • Security Access: Local Users & Groups, Active Directory
 • Expansion Chassis: No
 • Advanced Storage Features: Instant Provisioning, Unlimited Snapshots, Compression, Cloud Replication, Remote Apple Time Machine Backup, Remote DLNA, Real-time Anti-virus, Cloud-based Discovery & File Management
 • Solution Type: File Sharing, Backup

thiet-bi-nas-netgear-readynas-314

 • Product Family: ReadyNAS
 • Form Factor: Desktop
 • Number of Drive Bays: 4
 • Capacity: Up to 20TB, Up to 40TB, Up to 60TB, Up to 28TB, Up to 48TB, Up to 110TB
 • NAS or SAN: NAS, SAN
 • Connectivity: 1 x GE, 2 x GE
 • Security Access: Local Users & Groups, Active Directory
 • Expansion Chassis: Yes
 • Advanced Storage Features: Instant Provisioning, Unlimited Snapshots, Compression, Cloud Replication, Remote Apple Time Machine Backup, Remote DLNA, Real-time Anti-virus, Cloud-based Discovery & File Management
 • Solution Type: File Sharing, Backup, Disaster Recovery, Virtualization

thiet-bi-nas-netgear-readynas-316

 • Product Family: ReadyNAS
 • Form Factor: Desktop
 • Number of Drive Bays: 6
 • Capacity: Up to 20TB, Up to 40TB, Up to 60TB, Up to 28TB, Up to 48TB, Up to 110TB, Up to 120TB
 • NAS or SAN: NAS, SAN
 • Connectivity: 1 x GE, 2 x GE
 • Security Access: Local Users & Groups, Active Directory
 • Expansion Chassis: Yes
 • Advanced Storage Features: Instant Provisioning, Unlimited Snapshots, Compression, Cloud Replication, Remote Apple Time Machine Backup, Remote DLNA, Real-time Anti-virus, Cloud-based Discovery & File Management
 • Solution Type: File Sharing, Backup, Disaster Recovery, Virtualization

thiet-bi-nas-netgear-readynas-3138

 • Product Family: ReadyNAS
 • Form Factor: Rackmount 1U
 • Number of Drive Bays: 4
 • Capacity: Up to 20TB, Up to 40TB, Up to 60TB, Up to 28TB
 • NAS or SAN: NAS, SAN
 • Connectivity: 1 x GE, 2 x GE
 • Security Access: Local Users & Groups, Active Directory
 • Expansion Chassis: Yes
 • Advanced Storage Features: Instant Provisioning, Unlimited Snapshots, Compression, Cloud Replication, Remote Apple Time Machine Backup, Remote DLNA, Real-time Anti-virus, Cloud-based Discovery & File Management
 • Solution Type: File Sharing, Backup, Disaster Recovery, Virtualization

thiet-bi-nas-netgear-readynas-3312

 • Product Family: ReadyNAS
 • Form Factor: Rackmount 2U
 • Number of Drive Bays: 12
 • Capacity: Up to 20TB, Up to 40TB, Up to 60TB, Up to 110TB, Up to 120TB, Up to 600TB
 • NAS or SAN: NAS, SAN
 • Connectivity: 1 x GE, 2 x GE, 4 x GE
 • Security Access: Local Users & Groups, Active Directory
 • Expansion Chassis: No
 • Redundancy Options: Redundant Power, ECC Memory
 • Advanced Storage Features: Instant Provisioning, Unlimited Snapshots, Compression, Cloud Replication, Remote Apple Time Machine Backup, Remote DLNA, Real-time Anti-virus, Cloud-based Discovery & File Management
 • Solution Type: File Sharing, Backup, Disaster Recovery, Virtualization

thiet-bi-nas-netgear-readynas-4312s

 • Product Family: ReadyNAS
 • Form Factor: Rackmount 2U
 • Number of Drive Bays: 12
 • Capacity: Up to 20TB, Up to 40TB, Up to 60TB, Up to 110TB, Up to 120TB, Up to 600TB
 • NAS or SAN: NAS, SAN
 • Connectivity: 1 x GE, 2 x GE, 2 x 10GbE SFP+, 4 x GE
 • Security Access: Local Users & Groups, Active Directory
 • Expansion Chassis: No
 • Redundancy Options: Redundant Power, ECC Memory
 • Advanced Storage Features: Instant Provisioning, Unlimited Snapshots, Compression, Cloud Replication, Remote Apple Time Machine Backup, Remote DLNA, Real-time Anti-virus, Cloud-based Discovery & File Management
 • Solution Type: File Sharing, Backup, Disaster Recovery, Virtualization

thiet-bi-nas-netgear-readynas-526

 • Product Family: ReadyNAS
 • Form Factor: Desktop
 • Number of Drive Bays: 6
 • Capacity: Up to 20TB, Up to 40TB, Up to 60TB, Up to 110TB
 • NAS or SAN: NAS, SAN
 • Connectivity: 2 x 10GBase-T
 • Security Access: Local Users & Groups, Active Directory
 • Expansion Chassis: No
 • Redundancy Options: ECC Memory
 • Advanced Storage Features: Instant Provisioning, Unlimited Snapshots, Compression, Cloud Replication, Remote Apple Time Machine Backup, Remote DLNA, Real-time Anti-virus, Cloud-based Discovery & File Management
 • Solution Type: File Sharing, Backup, Disaster Recovery, Virtualization

thiet-bi-nas-netgear-readynas-626

 • Product Family: ReadyNAS
 • Form Factor: Desktop
 • Number of Drive Bays: 6
 • Capacity: Up to 20TB, Up to 40TB, Up to 60TB, Up to 110TB
 • NAS or SAN: NAS, SAN
 • Connectivity: 1 x GE, 2 x GE, 2 x 10GBase-T
 • Security Access: Local Users & Groups, Active Directory
 • Expansion Chassis: Yes
 • Redundancy Options: ECC Memory
 • Advanced Storage Features: Instant Provisioning, Unlimited Snapshots, Compression, Cloud Replication, Remote Apple Time Machine Backup, Remote DLNA, Real-time Anti-virus, Cloud-based Discovery & File Management
 • Solution Type: File Sharing, Backup, Disaster Recovery, Virtualization