Home / home / Giải pháp / Giải pháp backup EMC bằng phần mềm Avamar

Giải pháp backup EMC bằng phần mềm Avamar

EMC Avamar là giải pháp phần mềm sao lưu dữ liệu tiên tiến nhằm giảm thiểu các phiền toái của các mô hình backup truyền thống và tới ưu hóa công đoạn backup và restore dữ liệu.Với trên 30 năm kinh nghiệm về giải pháp lưu trữ và sao lưu dữ liệu,EMC đem đến một giải pháp sao lưu dữ liệu hiệu quả cao.

 

EMC Avamar là giải pháp sao lưu với khả năng chống trùng lặp tại nguồn. Khi server được cài đặt và tiến hành sao lưu Avamar client sẽ sao lưu lần đầu là full sau đó các kết quả của việc sao lưu các lần kế tiếp sẽ chỉ có dữ liệu đã thay đổi mới được chuyển qua mạng để lưu vào Avamar Store. Vì vậy việc sao lưu qua LAN hay WAN sẽ giảm thiểu được băng thông tránh nghẽn mạng khi backup.

Trong môi trường ảo hóa Avamar hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều so với backup thông thường. Với Backup thông thường hàng ngày hàng tuần phải sao lưu và cất đi các file vmdk còn Avamar chỉ cất đi phần đã thay đổi trong file *.vmdk. Tiết kiệm lưu trữ và đặc biệt tiết kiệm tới 300% tài nguyên mạng.

Cụ thể, Avamar giúp cho người sử dụng giảm thiểu được dung lượng backup hằng ngày dựa trên cơ sở loại bỏ các dữ liệu dư thừa của một bản backup dữ liệu trước khi nó được chuyển qua mạng đem đi cất trữ, khái niệm này mặt khác được gọi là chống trùng lặp tại nguồn (Source-based Deduplication). Avamar được tối ưu cho các môi trường ảo hóa (VMware, các môi trường nhiều chi nhánh, LAN/NAS server…

EMC1

Avamar hoạt động dựa trên nguyên tắc chia nhỏ một khối dữ liệu ra thành nhiều phần tử với độ dài linh hoạt tùy theo từng loại dữ liệu. Sau đó  thực hiện so sánh, kiểm tra nếu trùng lặp thì chỉ lưu lại phần thông tin chính và một con trỏ ghi lại sự thay đổi. Dựa trên cơ sở đó, những phần dữ liệu dư thừa sẽ bị loại bỏ và dung lượng thực sự của một bản backup khi được chuyển quan mạng sẽ được giảm đi đáng kể.

EMC2

Avamar vẫn sử dụng mô hình Client-Server để sao lưu dữ liệu. Trong mô hình của Avamar, toàn bộ việc chia nhỏ, de-dupe dữ liệu sẽ được thực hiện ở agent, tức là tại nguồn. Vì lý do đó Avamar được gọi là giải pháp sao lưu dữ liệu tại nguồn.

Bảng dữ liệu bên dưới cho ta thấy được sự hiệu quả khi áp dụng công nghệ de-duplication của Avamar với cột bên trái là dữ liệu của một bản backup full theo định nghĩa truyền thống và cột bên phải là dữ liệu của bản backup được tạo ra hằng ngày sau khi áp dụng de-duplication:

EMC3

EMC4

Tối ưu backup Virtual Machine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *