Home / Blog / Archive by Category "Video"

Archives

Video kaspersky internet security chặn virus mã hóa RansomWare

kasransome

Video kaspersky internet security chặn virus mã hóa RansomWare Bài viết liên quan Thông tin tuyển dụng nhân sự Link download bản Patch trực tiếp ngừa Virus Wanna… Virus WannaCry là gì ? Cách phòng chống Virus Wann… Hướng dẫn cách cập nhật bản vá lỗi Windows phòng c… Sophos XG – Hướng dẫn cấu hình xác thực ngườ…

[Kaspersky Security Center 10] – Config Exclusion and trusted zone

createrule_7(en)

This video demonstrate how to add a file, folder or an application to the exclusion and trusted zone. When a file or an application has denied to access by kaspersky, you can add its directory to exclusion and trusted zone for skip scaning. Bài viết liên quan Video kaspersky internet security chặn virus mã hó… Kaspersky ngăn chặn virus mã hóa như thế nào?… Video cấu hình Sophos chặn truy cập đến một máy tí… Video cấu hình NAT port để truy cập web server nội… Video cấu hình Sophos UTM chặn máy tính truy cập i…

Video cấu hình Sophos chặn truy cập đến một máy tính

Sophos-UTM-Essential-Firewall

Video demo cách cấu hình Sophos UTM chặn truy cập đến một máy tính Trường hợp 4: Chặn truy cập đến một máy nào đó Bài viết liên quan Video kaspersky internet security chặn virus mã hó… Kaspersky ngăn chặn virus mã hóa như thế nào?… – Config Exclusion and trusted zone Video cấu hình NAT port để truy cập web server nội… Video cấu hình Sophos UTM chặn máy tính truy cập i…

Video cấu hình NAT port để truy cập web server nội bộ

nat_masquerade_rule

Video demo cách cấu hình NAT port để truy cập web server nội bộ trong Sophos UTM. Trường hợp 3: Cho phép bên ngoài truy cập vào máy chủ qua port 8888   Bài viết liên quan Video kaspersky internet security chặn virus mã hó… Kaspersky ngăn chặn virus mã hóa như thế nào?… – Config Exclusion and trusted zone Video cấu hình Sophos chặn truy cập đến một máy tí… Video cấu hình Sophos UTM chặn máy tính truy cập i…

Video cấu hình Sophos UTM chặn máy tính truy cập internet

firewall_rules

Video demo các tính năng cơ bản của hệ thống tường lửa Sophos UTM: Cách cấu hình chặn máy tính truy cập internet Trường hợp 2: Cấu hình chặn một máy ra internet Bài viết liên quan Video kaspersky internet security chặn virus mã hó… Kaspersky ngăn chặn virus mã hóa như thế nào?… – Config Exclusion and trusted zone Video cấu hình Sophos chặn truy cập đến một máy tí… Video cấu hình NAT port để truy cập web server nội…

Video Cấu hình cơ bản Sophos UTM

Sophos_UTM

Video demo cách cấu hình các tính năng cơ bản của thiết bị tường lửa Sophos UTM Trường hợp 1: Cấu hình cho mạng nội bộ ra internet Bài viết liên quan Video kaspersky internet security chặn virus mã hó… Kaspersky ngăn chặn virus mã hóa như thế nào?… – Config Exclusion and trusted zone Video cấu hình Sophos chặn truy cập đến một máy tí… Video cấu hình NAT port để truy cập web server nội…