Home / Các sản phẩm switch NetGear

Các sản phẩm switch NetGear

phan-phoi-switch-netgear

Nam Trường Sơn là nhà phân phối Switch NetGear tại Việt Nam, NetGear mang đến những giải pháp đáp ứng mọi nhu cầu về 1 bộ chuyển mạch trong hệ thống mạng. Đối với doanh nghiệp, tổ chức có hệ thống mạng vừa và nhỏ, NetGear cung cấp các dòng switch Unmanaged, Web managed (plus) và Smart Managed Switch. Đối với những doanh nghiệp, tổ chức lớn hơn, NetGear cung cấp giải pháp hạ tầng Fully Managed kết nối người dùng từ đầu cuối (access layer) tới các switch distribution và switch core.

Managed Switch with CLI, telnet and web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing, L3 Dynamic IP Routing (RIP, OSPF, VRRP, PIM-SM/DM)
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch, Virtual Chassis Stacking

Managed Switch with CLI, telnet and web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing, L3 Dynamic IP Routing (RIP, OSPF, VRRP, PIM-SM/DM)
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch, Virtual Chassis Stacking

Managed Switch with CLI, telnet and web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing, L3 Dynamic IP Routing (RIP, OSPF, VRRP, PIM-SM/DM)
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch, Virtual Chassis Stacking

Managed Switch with CLI, telnet and web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
48-52 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Managed Switch with CLI, telnet and web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
24-28 ports
PoE 802.3af (PSE) Up to 15.4W per port
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Managed Switch with CLI, telnet and web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
24-28 ports
PoE 802.3af (PSE) Up to 15.4W per port
PoE+ 802.3at (PSE) Up to 30W per port
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Managed Switch with CLI, telnet and web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
48-52 ports
PoE 802.3af (PSE) Up to 15.4W per port, PoE+ 802.3at (PSE) Up to 30W per port
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
Gigabit Copper
48-52 ports
PoE 802.3af (PSE) Up to 15.4W per port, PoE+ 802.3at (PSE) Up to 30W per port
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch, Virtual Chassis Stacking

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
Gigabit Copper
48-52 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch, Virtual Chassis Stacking

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch, Virtual Chassis Stacking

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
16 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
16 ports
PoE 802.3af (PSE) Up to 15.4W per port, Powered by PoE (PD)
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Web Managed Switch w/ PC and Web-based management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
16 ports
No PoE
VLAN, QoS
Standalone Switch

Web Managed Switch w/ PC and Web-based management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
16 ports
No PoE
VLAN, QoS
Standalone Switch

Unmanaged Switch
L2 Switching
10/100 Mbps
Fast Ethernet Copper
8-12 ports
PoE 802.3af (PSE) Up to 15.4W per port
Standalone Switch

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Fast Ethernet Copper
24-28 ports
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Fast Ethernet Copper
48-52 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Fast Ethernet Copper
24-28 ports
PoE 802.3af (PSE) Up to 15.4W per port
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Unmanaged Switch
10/100 Mbps
Fast Ethernet Copper
24-28 ports
No PoE
Standalone Switch

Unmanaged Switch
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
16 ports
No PoE
Standalone Switch

Web Managed Switch w/ PC and Web-based management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
16 ports
PoE 802.3af (PSE) Up to 15.4W per port
VLAN, QoS
Standalone Switch

Web Managed Switch w/ PC and Web-based management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
24-28 ports
PoE 802.3af (PSE) Up to 15.4W per port
VLAN, QoS
Standalone Switch

Unmanaged Switch
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
Standalone Switch

Web Managed Switch w/ PC and Web-based management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps
Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
VLAN, QoS
Standalone Switch

Managed Switch with CLI, telnet and web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
10 Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
VLAN, QoS, Multicast Routing, Link Aggregation
Standalone Switch

Web Managed Switch w/ PC and Web-based management
L2 Switching
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
10 Gigabit Copper
8-12 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Smart Managed Switch with web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
10 Gigabit Copper
8-12 ports
No PoE
VLAN, QoS, Link Aggregation
Standalone Switch

Managed Switch with CLI, telnet and web management
L2 Switching, L2+ Static IP routing
10/100 Mbps, 1000 Mbps, 10 Gbps
10 Gigabit Copper
24-28 ports
No PoE
VLAN, QoS, Multicast Routing, Link Aggregation
Standalone Switch, Virtual Chassis Stacking