Home / Các sản phẩm Kaspersky dành cho doanh nghiệp

Các sản phẩm Kaspersky dành cho doanh nghiệp

kaspersky

PHẦN MỀM DIỆT VIRUS TỐT NHẤT CHO MÁY TÍNH NGƯỜI DÙNG ĐẦU CUỐI VÀ SERVER

kaspersky-endpoint-core

• Quản trị tập trung

• Các tính năng bảo vệ cốt lõi cho máy trạm

– Anti-Malware

– Firewall

kaspersky-endpoint-select

• Quản trị tập trung
• Các tính năng bảo vệ cốt lõi cho Máy trạm
– Anti-Malware
– Firewall
• Các tinh năng quản lý người dùng (Endpoint Control)
– Quản lý ứng dụng sử dụng
– Quản lý thiết bị sử dụng
– Quản lý trang web truy cập
• Bảo vệ Máy Chủ
• Bảo vệ Smartphone và Tablet

kaspersky-endpoint-advanced

• Quản trị tập trung
• Các tính năng bảo vệ cốt lõi cho Máy trạm
– Anti-Malware
– Firewall
• Các tinh năng quản lý người dùng (Endpoint Control)
– Quản lý ứng dụng sử dụng
– Quản lý thiết bị sử dụng
– Quản lý trang web truy cập
• Bảo vệ Máy Chủ
• Bảo vệ Smartphone và Tablet
• Mã hóa dữ liệu
• Các tính năng quản trị hệ thống
– Cài đặt hệ điều hành và phần mềm từ xa
– Quản lý phần mềm, phần cứng và bản quyền
– Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá lỗi
– Quản lý truy cập mạng (NAC)

kaspersky-endpoint-total

• Quản trị tập trung
• Các tính năng bảo vệ cốt lõi cho Máy trạm
– Anti-Malware
– Firewall
• Các tinh năng quản lý người dùng (Endpoint Control)
– Quản lý ứng dụng sử dụng
– Quản lý thiết bị sử dụng
– Quản lý trang web truy cập
• Bảo vệ Máy Chủ
• Bảo vệ Smartphone và Tablet
• Mã hóa dữ liệu
• Các tính năng quản trị hệ thống
– Cài đặt hệ điều hành và phần mềm từ xa
– Quản lý phần mềm, phần cứng và bản quyền
– Quản lý lỗ hổng bảo mật và bản vá lỗi
– Quản lý truy cập mạng (NAC)
Bảo vệ Mail Server
Bảo vệ Internet Gateway
Bảo vệ SharePoint Server