Home / Các dòng thiết bị tường lửa Sophos SG

Các dòng thiết bị tường lửa Sophos SG

tuong-lua-sophos-sg-1

sophos-SG-135
 • 1.5 Gbps Firewall Throughput
 • 325 Mbps VPN Throughput
 • 350 Mbps IPS throughput
 • 90 Mbps Antivirus throughput (proxy)
sophos-SG-115
 • 2.3 Gbps Firewall Throughput
 • 425 Mbps VPN Throughput
 • 500 Mbps IPS throughput
 • 120 Mbps Antivirus throughput (proxy)
sophos-SG-135
 • 3.1 Gbps Firewall Throughput
 • 500 Mbps VPN Throughput
 • 750 Mbps IPS throughput
 • 200 Mbps Antivirus throughput (proxy)

Sophos SG 135

 • 6 Gbps Firewall Throughput
 • 1 Gbps VPN Throughput
 • 1.5 Gbps IPS throughput
 • 350 Mbps Antivirus throughput (proxy)
sophos-SG-210
 • 11 Gbps Firewall Throughput
 • 1 Gbps VPN Throughput
 • 2 Gbps IPS throughput
 • 500 Mbps Antivirus throughput (proxy)
 • 2,000,000 Concurrent connections
sophos-SG-135
 • 13 Gbps Firewall Throughput
 • 2 Gbps VPN Throughput
 • 3 Gbps IPS throughput
 • 800 Mbps Antivirus throughput (proxy)
 • 2,500,000 Concurrent connections

sophos-SG-310

Thiết bị tường lửa Sophos SG 310
Firewall Throughput: 17 Gbps
VPN Throughput: 3 Gbps
IPS Throughput: 5 Gbps
Antivirus Throughput: 1.2 Gbps
Concurrent Connections: 3,200,000
New connection per.sec:  50,000
Ethernet interface: 8x GbE Cooper, 2x GbE SFP
Flexi port slot: 1
HDD: 180 GB SSD
Ram : 12GB

sophos-SG-330

Thiết bị tường lửa Sophos SG 330
Firewall Throughput: 20 Gbps
VPN Throughput: 4 Gbps
IPS Throughput: 6 Gbps
Antivirus Throughput: 1.5 Gbps
Concurrent Connections: 3,500,000
New connection per.sec: 70,000
Ethernet interface: 8x GbE Cooper, 2x GbE SFP
Flexi port slot: 1
HDD: 180 GB SSD
Ram : 12GB

sophos-SG-430

Thiết bị tường lửa Sophos SG 430
Firewall Throughput: 25 Gbps
VPN Throughput: 4 Gbps
IPS Throughput: 7 Gbps
Antivirus Throughput: 2 Gbps
Concurrent Connections: 4,000,000
New connection per.sec: 100,000
Ethernet interface: 8x GbE Cooper module include
Flexi port slot: 3
HDD: 240 GB SSD
Ram : 16GB

sophos-SG-450

 

 

Thiết bị tường lửa Sophos SG 450
Firewall Throughput: 27 Gbps
VPN Throughput: 5 Gbps
IPS Throughput: 8 Gbps
Antivirus Throughput: 2.5 Gbps
Concurrent Connections: 5,000,000
New connection per.sec: 190,000
Ethernet interface: 8x GbE Cooper module include
Flexi port slot: 3
HDD: 2*240 GB SSD (RAID 1)
Ram : 16GB