Home / 2018 / May

Archives for May 2018

Hướng dẫn kết nối VPN trên thiết bị Android với Kaspersky Secure Connection

Người dùng có cài đặt Kaspersky Secure Connection trên điện thoại hoặc máy tính bảng của họ chắc chắn nhận thấy rằng dịch vụ VPN tự động cung cấp để bảo mật kết nối khi mở một số ứng dụng nhất định. Tuy nhiên, chức năng này không được kích hoạt theo mặc định cho…