Home / Blog / Sophos Intercept X – Anti-Ransomware trong 60 giây

Sophos Intercept X – Anti-Ransomware trong 60 giây

 

Đã gần một tháng kể từ khi Sophos đưa ra cách tiếp cận hoàn toàn mới về bảo mật thiết bị đầu cuối, Sophos Intercept X.

Intercept X có các tính năng anti-exploit, anti-ranomware và anti-hacker với công nghệ phân tích nguồn gốc và phân tích phầm mềm độc hại tiên tiến. Và tất cả được quả lý thông qua Sophos Central Admin.

Nhưng là thế nào để phát hiện ransomeware ?

Tìm hiểu thêm trong video dưới đây !

Bạn muốn biết thêm về Intercep X ?

Bạn có thể tìm hiểu thêm về intercept X trên trang web sophos.com hoặc bạn muốn dùng thử, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí Intercept X ở đây.