Home / Blog / Hướng dẫn tạo biểu mẫu Voucher Wifi Sophos

Hướng dẫn tạo biểu mẫu Voucher Wifi Sophos

Bước 1.Đăng nhập vào Sophos: Điền thông tin User & Password

Bước 2: Trong tab Wireless Protection -> Hotspots.

Chọn Global, Enable chức năng Hotspots lên.

Bước 3:Click Voucher Template để download Voucher.

Click mở file Voucher.pdf vừa download.

Bước 4:Edit lại Voucher bằng tool edit pdf. Ở đây mình sử dụng  Foxit PhantomPDF for business

Bước 5.Save lại File PDF vừa chỉnh sửa xong.

Lưu ý: Voucher Sophos .pdf chỉ hỗ trợ file PDF version 1.4

Bước 6.Có thể Convert version file PDF bằng Foxit PhantomPDF

Chọn File  -> PDF Optimizer

Version file PDF hiện tại đang là 1.5.

Trong Make compatible with: Chọn PDF Version: 1.4 -> OK.

 

Bước 7.Kiểm tra lại : Current PDF Version: 1.4 là OK

Ngoài ra có thể sử dụng tool : PDF Version Converter

http://download.cnet.com/PDF-Version-Converter/3000-6675_4-10420964.html

Bước 8.Trong mục Wireless Protection ->  Hotspots -> Hostspot.

Chọn Hotspots muốn Edit.

Bước 9: Kéo xuống chọn Hotspot Customization

Trong Voucher template : Chọn file PDF mới Convert  -> Save.

Bước 10: Create Voucher để xem kết quả.