Home / Blog / Sophos XG – Hướng dẫn Active license

Sophos XG – Hướng dẫn Active license

Hướng dẫn Active License thiết bị tường lửa Sophos XG

1.   Tạo tài khoản Sophos ID

B1: Truy cập website: https://id.sophos.com/web/register

Sophos XG 1

B2: Điền thông tin như được yêu cầu. Sau đó Click Register

Sophos XG 2

B3: Sau khi click “Register” truy cập vào tài khoản email đã đăng ký với Sophos. (Click vào đường
dẫn trong email để activate tài khoản Sophos.)

Sophos XG 3

2. Activate thiết bị Sophos

B1: Cắm cable WAN vào cổng WAN. Cắm cổng LAN vào đường LAN nội bộ hoặc trực tiếp vào PC
cần cấu hình.

Sophos XG 4

B2: Truy cập vào địa chỉ: https://172.16.16.16:4444
Tài khoản default: User: admin – Password: admin
B2.1: Sau đó click “Activate Device”
B2.2: Kế tiếp login với tài khoản Sophos ID đã đăng ký trước đó.

Sophos XG 5

Trường hợp đang sử dụng trial mà muốn Activate thiết bị:
Vào giao diện WebAdmin Sau đó vào SYSTEM > Administration > Licensing
Sau đó click “Activate Subscription” và nhập các thông tin tài khoản như yêu cầu.
Sau đó click “Synchronize” để đồng bộ thông license với thiết bị.

Sophos XG 6

Bạn có thể truy cập vào địa chỉ tài liệu kỹ thuật của NTSSI để download các tài liệu hướng dẫn các tính năng khác tại đây : Tài liệu kỹ thuật thiết bị Sophos XG

 

 

 

Bài viết liên quan